Cenník

EURO

Vstupné vyšetrenie

Založenie zdravotnej dokumentácie, plán ošetrenia, preventívna prehliadka, OPG 35,-

Preventívna prehliadka

do 12 rokov 15,-
nad 12 rokov 20,-
s Rvg diagnostikou Bite-wing 25,-

Konzultácia

chirurgicka,proteticka,implantologicka 20,-

Hygiena

1.sedenie-inštruktáž,nácvik ústnej hygieny, odstránenie zubného povlaku a zubného kameňa ultrazvukom supragingivalne, vyšetrenie PBI a CPITN indexov 45,-
2.sedenie-odstránenie zubného kameňa subgingivalne Pieskovanie, lokálna fluoridácia 35,-
Odstránenie zubného kameňa (1 sextant) 7,-
Odstránenie zubného kameňa (Celý chrup) 35,-
Pieskovanie(odstránenie pigmentov) 25,-
Fluoridácia -celý chrup 15,-
Leštenie 5,-

Bielenie zubov

1 čelusť 150,-
Silikonový držiak na domáce bielenie 50,-
Domáce bielenie Opalescence whitening system 60,-

Konzervatívne ošetrenie

Ošetrenie zuba liečebná vložka 15,-
Podložka pod výplň-skloionomer 12,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Jednoplôšková 40,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Dvojplôšoková 45,-
Výplň.(fotokompozit,skloionomér) - Trojplôšková 50,-
Rekonštrukcia zuba z voľnej ruky 60,-
Parapulpálny čap 20,-
Pulpálny čap - titanový 15,-
Pulpálny čap - sklenený 30,-
Ošetrenie citlivých krčkov (1 zub) 5,-
Ošetrenie citlivých krčkov (každý ďalší) 2,-
Pečatenie fisur (1 zub) 15,-

Endododoncia - Ošetrenie koreňových kanálikov

Trepanácia(otvorenie) dočasného(mliečneho) zuba 25,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 1 koreňový kanálik 35,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 2 koreňové kanáliky 45,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 3 koreňové kanáliky 60,-
Trepanácia(otvorenie) + extirpácia(vytiahnutie) zubnej drene - 4 koreňové kanáliky 65,-
Plnenie koreňového kanálika - 1 koreňový kanálik 25,-
Plnenie koreňového kanálika - 2 koreňové kanáliky 30,-
Plnenie koreňového kanálika - 3 koreňové kanáliky 40,-
Plnenie koreňového kanálika - 4 koreňové kanáliky 45,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 1 koreňový kanálik 40,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 2 koreňové kanáliky 50,-
Rekanalizácia-odstránenie starej koreňovej výplne - 3 koreňové kanáliky 60,-

Rtg s počítačovou rádioviziografiou

Rtg s počítačovou rádioviziografiou 5,-

OPG –panoramatický snímok

OPG –panoramatický snímok 15,-

Chirurgia

Extrakcia zuba - dočasného zuba 20,-
Extrakcia zuba - trvalého jendokoreňového zuba 35,-
Extrakcia zuba - trvalého viackoreňového zuba 45,-
Incizia a drenáž.,dekapsulácia 15,-
Komplikovaná extrakcia so separáciou koreňov 55,-
Komplikovaná extrakcia so PIEZON MASTERS prístrojom 65,-
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba 200,-
Resekcia koreňového hrota 95,-
Frenulektomia - odstránenie hornej perovej uzdičky 70,-
Prehĺbenie dolného vestibula 95,-
Gingivo plastika – vysokofrekvenčným prúdom 15,-
Implantát (po konzultácii a rtg diagnostiky) 600,-
Otvorenie implantátu +zhojovací valček 30,-
Sutura rany/zošitie/ 10,-
Kolagenový čap po extrakcii 10,-
Kolagenová membrana 80,-
BIO OSS –kosť 130,-
Sinus lift-otvorený 665,-
Bone split s PIEZON MASTERS prístrojom 200,-

Anestéza

ligamentárna, infiltračná 10,-
zvodová 15,-
gelová, sprayová anestéza 2,-

Protetika

Odtlačok 15,-
Stiahnutie korunky 15,-
Nadstavba na pilier z voľnej ruky /kompozit,skloionomer/ 25,-
Ošetrenie dentínovej rany-provizórna korunka v ambulncii 15,-
Ošetrenie dentínovej rany-provizórna korunka v laboratoriu 40,-
Kovokeramická korunka 230,-
Kovokeramická korunka s marginom 240,-
Kovokeramická korunka na implantát 230,-
Prenosový klúč 20,-
Zirkon - Keramická korunka Cercon 300,-
Fazeta keramická - estetická 280,-
Fazeta keramická - estetická/bez brusenia/ 300,-
Celokramická korunka 280,-
Liata čapová nadstavba 50,-
Totálna protéza 600,-
Teflonová vložka do zásuvného spoja 18,-
Nadstavba na implantát 180,-

CEREC –počítačom frezovaná korunka

Vita Trilux bloky

Celokeramická výplň-onlay ,inlay 250,-
Celokermická korunka 250,-
Celokeramická estetická faseta 250,-

e.max bloky /litiumdisilikatová keramika/

Celokeramická výplň-onlay ,inlay 280,-
Celokermická korunka 280,-

Vyžiadanie ošetrenia mimo objednania 15,-
Vyžiadanie ošetrenie mimo pracovnej doby 50,-
Pokutný poplatok za nedodržanie vopred dohodnutého termínu/zmenu termínu nahlásiť aspoň1 deň vopred/ 80,-

Podrobné ceny ostatných výkonov,Vám na vyžiadanie poskytneme v ambulancii po osobnom dohovore.

Cennik je platný od 1.1.2012.